Rudolf Terland Bjørnerem

Konkrete utopier

Avgangsprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo Master i Teater fordypning regi som undersøkte musikalsk strukturering av scenerommet og gråsoner mellom performance, teater og samtidsmusikk. Mer informasjon her.

Det tredje mellom oss har alle bruksrett til men eier ingen

I løpet av 72 vårdager i 1871 oppsto og forsvant Pariserkommunen. To-millioners-byen Paris ble beleiret og forsvarte seg med en bymur og et system av festninger. Eneste veien ut var med luftballong. Samtidig ble byen innenfor åpnet opp ved å holde store utendørskonserter, gjenåpne stengte fabrikker og la folk bli boende i leilighetene sine selv om de ikke hadde råd til å betale.

I 1974 skriver Ursula Le Guin boka The Dispossessed. Den forestiller seg en anarkistisk koloni etablert på en måne til en jord lik vår egen. Bokas hovedperson – en fremragende fysiker – blir den første til å reise mellom planetene, og setter seg dermed i et dobbelt eksil: både fra den kollektivistiske hjemplaneten han forlater, og fra jorda med dens underlige skikker og ordninger.

I spennet mellom visjonære fortider og forestilte framtider søker prosjektet etter utopien som noe som realiseres mellom oss i flyktige øyeblikk. Konkrete utopier som momenter av potensial – opplevelser av nåtid som er på vei til å bli noe nytt – i intime møter og tilfeldige sammenkomster i byen, i grå hverdager og i revolusjonære unntakstilstander, og – muligvis – i scenerommet. Å hengi seg til fellesskap kan være frigjørende og berusende, men er det verdt riskoen for fremmedgjøring, sorg eller i ytterste konsekvens død?

Metodisk undersøker prosjektet musikalsk strukturering av scenerommet og gråsoner mellom performance, teater og samtidsmusikk. Hvordan kan musisering, skuespilleres handlinger og lys samkomponeres i prinsipielt likestilte forløp? Prosjektet tar utgangspunkt i åpen form og improvisasjon og utforsker tekstens potensial som partitur i teaterrommet, inspirert av den såkalte New York-skolen og metoder fra musikk og dans.

Tekster av: Ursula Le Guin (The Dispossessed), Louise Michel (Mémoires), Nordahl Grieg (Nederlaget), Marzanna Kielar (Prognose), Ernst Orvil (Mange mennesker) og Georg Johannesen (Ved et vindu).